By - admin

“顶级券商年报预测”研究员总排名揭晓-股票频道

 安全安全的薪云峰、华泰安全的刘晓昌、长江安全的(000783行情,Sheng)军队第三。

 基本原则奇纳河安全的网最新军队,安全安全的的薪云峰、华泰安全的刘晓昌、2007岁的长江安全的公司Sheng。年报机能预测的前三位准确的。金源安全的申通、上海安全的Guo Min和吉丽君、华泰安全的董宏宇、国度安全的宋健、快乐安全的Jin Lin、张静,一家在全国范围内总部的安全的公司,有7名课题人员在F。值得一提的是,上海安全的的姬李俊和华泰安全的董宏宇已两度中选年报预测准确率军队流行音乐十大畅销唱片。从科研机构散布看,华泰、长江、安全、在上海和在全国范围内安全的交易所上市的课题人员超越三重奏乐曲。,内容,华泰安全的和Chan的课题人员数,显示两个课题机构在年度预测做成某事人力。

 本报及奇纳河安全的网主持节目的券商顶级预测,次要券商课题人员的集中上市每股推进预测记录进行加起来,基本原则券商课题员对上市每股推进预测值与现实颁布年报记录(摊薄每股进项)的平均程度违法率进行军队。这项使焦虑已十分进行。,它受到包围者和应付公司的好评。,有23家券商。、239名课题人员伴随了这次使焦虑。,并对622家沪深自有资本上市的公司年报业绩进行了预测。

 从为了军队断定,32名课题人员的平均程度出错率和现实记录,比上年增长了6。,长年累月增多。内容军队一号的薪云峰课题员的平均程度预测违法率仅为,与上年的一号次相形,胜利有所改进。,而军队前十年课题员的平均程度预测违法率也都在3%里边,比上年多了四。,这充分地说明了这次竞赛的预测程度早已增长了。。

 期末考试,欢送更多券商的课题机构和课题人员,为包围者提供优质服务。

 2007年复一年报业绩预测准确率军队靠前的课题员及详细预测经济状况

估计发行时期

序号 课题员 评级机构 证券代码 自有资本约分 2007预测值(元) 2007现实财富(元) 违法率 平均程度违法率(%) 2007岁入 (%)
1 薪云峰 安全安全的 002140 东华科学与技术 1.0300 1.0297 0.03 0.97 4-8
002165 白色偏振片 0.7400 0.7440 0.54  2-28
600256 广汇趣味 0.4500 0.4505 0.11  3-6
600299 蓝星新材料 1.0500 1.0397 0.99  3-28
600469 风神趣味 0.4300 0.4167 3.19  2-5

    

2 刘晓昌 华泰安全的 000001 深开展 1.1690 1.1554 1.18 0.98 3-25
600000 多未饱和脂肪族酸库 1.2630 1.2626 0.03  3-8
600015 华夏堆 0.5030 0.5002 0.56  3-18
600016 民生堆 0.4490 0.4375 2.63  3-4
600036 招商堆 1.0150 1.0365 2.07  3-19
601009 淡黄色堆 0.4950 0.4951 0.02  4-11
601169 北京的旧称堆 0.5330 0.5376 0.86  3-31
601328 交通堆 0.4200 0.4186 0.33  3-20
601398 工商堆 0.2400 0.2432 1.32  3-25
601939 建设堆 0.2930 0.2954 0.81  4-12
3 贺晟 长江安全的 000001 深开展 1.1800 1.1554 2.13 1.35 3-25
600000 多未饱和脂肪族酸库 1.2600 1.2626 0.21  3-8
600016 民生堆 0.4400 0.4375 0.57  3-4
600036 招商堆 1.0000 1.0365 3.52  3-19
601166 兴业银行堆 1.7200 1.7171 0.17  3-20
601398 工商堆 0.2400 0.2432 1.32  3-25
601939 建设堆 0.3000 0.2954 1.56  4-12
4 沈彤 美元安全的 000001 深开展 1.1930 1.1554 3.25 1.58 3-25
000002 Vanke A 0.6890 0.7049 2.26  3-21
000926 恢复自有资本 0.6040 0.6044 0.07  1-29
600016 民生堆 0.4330 0.4375 1.03  3-4
601318 奇纳河安全 2.0810 2.0539 1.32  3-20
601398 工商堆 0.2470 0.2432 1.56  3-25
5 郭敏 上海安全的 000001 深开展 1.1600 1.1554 0.40 1.70 3-25
600030 中国国际信托投入公司安全的 3.5800 3.7368 4.20  3-17
600036 招商堆 1.0100 1.0365 2.56  3-19
601009 淡黄色堆 0.4900 0.4951 1.03  4-11
601328 交通堆 0.4200 0.4186 0.33  3-20
6 姬李俊 上海安全的 600009 上海私人飞机场 0.9000 0.8796 2.32 1.88 3-28
600018 上港钟声 0.1700 0.1734 1.96  3-31
600026 中海开展 1.4200 1.3818 2.76  3-26
600269 赣粤高速公路 0.9400 0.9391 0.10  2-26
601006 大秦秧鸡 0.4600 0.4707 2.27  4-29
7 董宏宇 华泰安全的 000759 武汉中100 0.3700 0.3752 1.39 1.94 3-21
002024 苏宁电器 1.0100 1.0165 0.64  2-29
600361 花莲综采超电压 0.5600 0.5418 3.36  4-26
600697 欧亚钟声 0.5000 0.4895 2.15  4-10
600858 银座自有资本 0.7300 0.7465 2.21  3-28
8 宋健 民族安全的 000562 宏源安全的 1.4000 1.3949 0.37 2.27 4-2
000686 西南安全的 1.9000 1.9164 0.86  3-12
000783 长江安全的 1.3200 1.4113 6.47  4-8
600030 中国国际信托投入公司安全的 3.6000 3.7368 3.66  3-17
601099 太平的 0.4050 0.4052 0.05  4-25
9 金麟 快乐安全的 600000 多未饱和脂肪族酸库 1.2410 1.2626 1.71 2.50 3-8
600016 民生堆 0.4350 0.4375 0.57  3-4
600036 招商堆 0.9411 1.0365 9.20  3-19
601166 兴业银行堆 1.7210 1.7171 0.23  3-20
601328 交通堆 0.4220 0.4186 0.81  3-20
10 张景 民族安全的 002142 宁波堆 0.3500 0.3804 7.99 2.86 4-1
600000 多未饱和脂肪族酸库 1.2600 1.2626 0.21  3-8
600016 民生堆 0.4300 0.4375 1.71  3-4
600036 招商堆 1.0200 1.0365 1.59  3-19
601398 工商堆 0.2500 0.2432 2.80  3-25

估计发行时期

序号 课题员 评级机构 证券代码 自有资本约分 2007预测值(元) 2007现实财富(元) 违法率 平均程度违法率(%) 2007岁入 (%)
11 俞冲 世纪安全的 600016 民生堆 0.4500 0.4375 2.86 3.03 3-4
600030 中国国际信托投入公司安全的 3.6600 3.7368 2.06  3-17
600036 招商堆 1.0200 1.0365 1.59  3-19
601318 奇纳河安全 2.2000 2.0539 7.11  3-20
601939 建设堆 0.3000 0.2954 1.56  4-12
12 符彩霞 民族安全的 000528 柳工 1.1700 1.1973 2.28 3.09 2-20
600320 振华港机 0.6300 0.6249 0.82  4-9
600550 天威保变 0.5600 0.6161 9.11  4-22
600710 常林趣味 0.2500 0.2513 0.52  3-29
600835 上海机电混合 0.7300 0.7105 2.74  3-19
13 张谢飞 华泰安全的 000002 中国万科 0.7000 0.7049 0.70 3.16 3-21
000024 招商土地 1.3443 1.3704 1.90  2-20
000402 堆积街 0.7200 0.6770 6.35  3-31
600383 金地钟声 1.1200 1.1500 2.61  2-23
600533 栖霞发展 0.8500 0.8481 0.22  2-23
600641 皖叶公司 0.9946 1.0718 7.20  2-1
14 苏雪晶 长江安全的 000002 中国万科 0.7100 0.7049 0.72 3.33 3-21
000926 恢复自有资本 0.6000 0.6044 0.73  1-29
600048 保利土地 1.3000 1.2144 7.05  2-5
600383 金地钟声 1.1600 1.1500 0.87  2-23
600641 皖叶公司 1.1500 1.0718 7.30  2-1
15 郑武 安全安全的 000088 盐田港 0.5200 0.5187 0.25 3.56 4-30
600004 白云私人飞机场 0.3400 0.3137 8.38  4-18
600026 中海开展 1.4100 1.3818 2.04  3-26
600428 中远航运 1.6400 1.6390 0.06  3-28
601919 奇纳河生活于海洋的 2.0000 1.8681 7.06  4-23
16 蒋小东 快乐安全的 002069 獐岛 1.5000 1.4828 1.16 3.59 4-28
600195 中牧趣味 0.4100 0.4026 1.84  3-25
600201 Jinyu钟声 0.3500 0.3309 5.77  4-21
600467 好当家 0.3000 0.3181 5.69  4-15
600598 北大荒 0.3400 0.3284 3.53  4-23
17 李朝 美元安全的 002007 华兰生物 0.5760 0.5547 3.84 3.66 3-20
002022 科华生物 0.5820 0.5608 3.78  3-12
002038 双鹭配药的 1.1150 1.0853 2.74  2-26
600276 恒瑞有功效的东西 0.8670 0.9578 9.48  2-28
600511 中药趣味 0.9900 0.9857 0.44  4-30
600557 康缘配药的 0.6070 0.6174 1.68  3-18
18 葛军 长江安全的 000655 金陵矿业 0.6800 0.6737 0.94 3.67 2-26
000960 锡业趣味 1.0800 1.1193 3.51  2-26
600489 中金黄色金 0.8500 0.9161 7.22  4-23
600547 山东黄金 1.2800 1.2052 6.21  3-29
600595 Zhongfu工业界 0.8300 0.8342 0.50  3-15
19 叶中涛 长江安全的 000423 东阿阿胶 0.4000 0.3929 1.81 3.80 4-18
000999 三九有功效的东西 0.2700 0.2858 5.53  3-22
600085 同仁堂 0.5800 0.5365 8.11  3-25
600436 片仔癀 0.6800 0.6799 0.01  4-23
600993 马英龙 2.2500 2.1725 3.57  3-24
20 朱学东 兴业银行安全的 000157 中联重科 1.7000 1.7535 3.05 3.91 4-22
002048 宁波华翔 0.5200 0.5235 0.67  3-8
002097 山河智能 0.5500 0.5557 1.03  4-24
600761 安徽通力合作 0.9700 0.8998 7.80  3-15
600815 厦门工业界 0.3400 0.3656 7.00  4-18
21 刘健帮 兴业银行安全的 000983 西部山区煤电 0.8500 0.8675 2.02 3.95 3-20
002128 野外煤矿工业界 0.7700 0.7091 8.59  3-6
600971 恒源煤电 1.1200 1.0679 4.88  3-25
600997 开滦趣味 1.0800 1.1021 2.01  2-28
601666 平顶冬虫夏草 1.0500 1.0262 2.32  4-22
22 任文杰 一号创业安全的 000063 使再生效通信 1.3500 1.3049 3.46 4.14 3-20
000651 格力电器 1.5200 1.5207 0.05  4-18
002063 远光软件 0.5000 0.5054 1.07  4-11
002152 电台、电视节目运通 1.5800 1.6243 2.73  3-29
600050 奇纳河联通 0.2300 0.2657 13.44  3-28

估计发行时期

序号 课题员 评级机构 证券代码 自有资本约分 2007预测值(元) 2007现实财富(元) 违法率 平均程度违法率(%) 2007岁入 (%)
23 张亮勇 招商安全的 000021 万里长城开采 0.6900 0.8063 14.42 4.42 4-19
002008 大族激光 0.4700 0.4425 6.21  2-19
002025 宇宙空间电气用品 0.5600 0.5328 5.11  4-26
002045 广州国光 0.3900 0.3935 0.89  2-20
002106 乐高科学与技术 0.8600 0.9031 4.77  3-29
002129 结心分配 0.2800 0.2841 1.44  4-19
002138 顺络电子 0.6000 0.5925 1.27  1-31
600183 生益科学与技术 0.4800 0.4941 2.85  3-28
600206 硅课题 0.4600 0.4102 12.14  3-1
600360 华微电子 0.6100 0.6065 0.58  4-12
600563 法拉电子 0.6000 0.5950 0.84  3-22
600584 长电科学与技术 0.3700 0.3796 2.53  3-28
24 杨志山 中国国际信托投入公司安全的 000539 粤电力 0.2600 0.2477 4.97 4.48 4-23
000600 发展投入能源资源 0.4600 0.4850 5.15  2-2
600011 华能国际 0.5000 0.4974 0.52  3-26
600027 华电国际 0.1900 0.2036 6.68  3-26
600795 国电电力 0.6600 0.6280 5.10  2-5
25 朱李俊 银河安全的 000527 美的电器 0.9200 0.9466 2.81 4.60 2-19
000527 美的电器 0.9200 0.9466 2.81  2-19
000541 佛山照明 0.8800 0.9094 3.23  4-21
000541 佛山照明 0.8800 0.9094 3.23  4-21
000651 格力电器 1.5500 1.5207 1.93  4-18
000651 格力电器 1.5500 1.5207 1.93  4-18
600060 海信电器 0.4100 0.4128 0.68  4-29
600060 海信电器 0.4100 0.4128 0.68  4-29
600690 青岛海尔 0.5500 0.4808 14.39  4-25
600690 青岛海尔 0.5500 0.4808 14.39  4-25
26 陆肖明 广发安全的 000488 晨鸣纸业 0.5790 0.5670 2.12 4.67 4-15
002078 太阳纸业 1.0450 1.0637 1.76  4-18
600308 华泰自有资本 1.0010 0.9045 10.67  2-16
600963 岳阳纸业 0.2759 0.2641 4.47  4-19
600966 博晖纸业 0.6000 0.6273 4.35  2-28
27 张芸 华泰安全的 000568 泸州老窖 0.8750 0.8874 1.40 4.76 3-15
000729 燕京麦芽酒 0.3730 0.3723 0.19  3-5
000860 顺鑫乡间 0.3350 0.3357 0.21  3-28
000869 张宇A 1.1580 1.2054 3.93  3-15
000895 双慧的开展 0.9100 0.9272 1.86  3-19
600467 好当家 0.2950 0.3181 7.26  4-15
600519 贵州茅台 2.4650 2.9993 17.81  3-13
600809 山西汾酒 0.7850 0.8305 5.48  4-9
28 郑庆平 德邦安全的 600009 上海私人飞机场 0.8800 0.8796 0.05 4.82 3-28
600270 外向运输开展 0.6000 0.7046 14.85  3-26
600897 厦门空港 0.5800 0.5533 4.83  4-28
601006 大秦秧鸡 0.4600 0.4707 2.27  4-29
601111 奇纳河国航 0.3100 0.3168 2.15  3-18
29 刘敏达 华泰安全的 000831 关铝趣味 0.9370 1.0473 10.53 4.89 4-15
002182 云海金属 0.3120 0.3107 0.42  2-28
600111 坚硬起来的稀土元素的氧化物 0.7840 0.7633 2.71  4-1
600219 南山铝工业界 0.8730 0.8712 0.21  2-5
600888 新疆使成群 0.4030 0.4037 0.17  2-21
601600 奇纳河铝业 0.8720 0.7560 15.34  3-18
30 孙华 华泰安全的 000021 万里长城开采 0.8530 0.8063 5.79 4.92 4-19
002025 宇宙空间电气用品 0.5700 0.5328 6.98  4-26
002056 横店东磁 0.8400 0.8637 2.74  2-26
002106 乐高科学与技术 0.8500 0.9031 5.88  3-29
600183 生益科学与技术 0.5200 0.4941 5.24  3-28
600360 华微电子 0.6600 0.6065 8.82  4-12
600563 法拉电子 0.6100 0.5950 2.52  3-22
600584 长电科学与技术 0.3850 0.3796 1.42  3-28
31 余兵 安全安全的 000338 潍柴动力 3.7185 3.8786 4.13 4.93 4-24
000550 江铃汽车 0.8700 0.8794 1.07  4-2
000951 奇纳河重汽 2.0961 2.2238 5.74  4-18
002048 宁波华翔 0.5200 0.5235 0.67  3-8
600066 宇通旅客车厢 0.8403 0.9426 10.85  4-1
600660 福耀任某人摆布 0.9286 0.9158 1.40  2-25
600686 金龙牌汽车 0.8260 0.9249 10.69  4-18
32 邓永康 上海安全的 000527 美的电器 0.9700 0.9466 2.47 4.97 2-19
000651 格力电器 1.5200 1.5207 0.05  4-18
600360 华微电子 0.6600 0.6065 8.82  4-12
600584 长电科学与技术 0.4000 0.3796 5.37  3-28
600690 青岛海尔 0.5200 0.4808 8.15  4-25

(总编辑):蒋继莹)

发表评论

Your email address will not be published.
*
*